สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ธ.ค.63 หรือบัดนี้-6ม.ค.64

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือสมัครด้วยตัวเอง/สมัครทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ