การท่าเรือแห่งประเทศไทยเยียวยา33ล้านบาท ให้คนเช่าทรัพย์สินที่โดนผลกระทบโควิด-19การท่าเรือแห่งประเทศไทยเยียวยา 33 ล้านบาท ให้คนเช่าทรัพย์สินที่โดนพิษโควิด-19 ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดำเนินไปได้ต่อเนื่อง

การท่าเรือเยียวยาคนเช่า – เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่ง-ประเทศไทย (กทท.) ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล แก่กลุ่มผู้เช่าทรัพย์สินของ กทท. บริเวณพื้นที่ในเขตรั้ว-ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 3 เดือน เพื่อให้กลุ่มผู้เช่าฯ สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ กทท. จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สินที่เป็นคู่สัญญากับ กทท. ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ เขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่กลุ่มผู้เช่าอาคารสำนักงานและผู้เช่าประกอบธุรกิจ โดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละรายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนแต่ละสัญญา และขยายเวลาการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน 1 เดือน ของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

อย่างไรก็ ตามจากการที่ กทท. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เช่าทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนพ.ค. 2563 ที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 33 ล้านบาท

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ