รมช.คมนาคม เดินหน้าศึกษาสร้างสนามบินพัทลุง คาดกลางปีหน้าเคาะพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน

‘ถาวร’ เดินหน้าศึกษาสร้างสนามบินพัทลุง คาดกลางปีหน้าเคาะพื้นที่ ชี้กำหนดพื้นที่ทางเลือกอย่างน้อย 3 แห่ง พิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 13 พ.ย. ว่า กระทรวงคมนาคม ได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกับ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สมาชิสภาผู้แทนราษฎร ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ TEC นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง

เบื้องต้นกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานการ โดยเริ่มศึกษาฯ มาตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 มิ.ย. 2564 รวมระยะเวลาศึกษาฯ ประมาณ 9 เดือน

โดยการพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ทิศทางลม พื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โครงข่ายการคมนาคม ระยะเวลาการเดินทางจากตัวเมืองถึงท่าอากาศยาน ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่ได้จากการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาซ้อนทับลงบนแผนที่ฐานที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นกำหนดพื้นที่ทางเลือกอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อใช้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป ในการคัดเลือกจะพิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์

ส่วนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

นอกจากนี้ยังประชุม ติดตามรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่นยางพารา ข้าว ผลไม้ 2. ปัญหาด้านสังคมสุขอนามัย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบ

3. ปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด แหล่งพักพิงยาเสพติด กลุ่มอิทธิพล และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย 4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย และภัยแร้ง ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน และ 5. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถนนไม่สะดวกปลอดภัย ถนนเป็นทางลูกรัง การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม โดยสั่งการให้จังหวัดพัทลุงรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และปัญหาที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด ทุกๆ 30 วัน เพื่อนำปัญหารายงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรายงานนายกรัฐมนตรี ต่อไป

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ