ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะไม่มีการใช้ความรุนแรงในการรับมือ เนื่องจากเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมีสิทธิในการแสดงความคิดทางการเมือง แต่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โดยตำรวจยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ข่าวจาก คมชัดลึกออนไลน์