สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครช่างภาพ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-23พ.ย.63


 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างภาพ จำนวน 3 ตำแหน่ง (เงินเดือน 15,000 บาท)

คุณสมบัติ ดังนี้

– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ

– มีความสามารถในการนำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านทางสื่อสมัยใหม่

– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ

อาทิ Adobe Premiere Pro Edius IMovie โปรแกรมตกแต่งภาพ

อาทิ Adobe Photoshop Adobe Lightroom และโปรแกรมกราฟฟิก

– ทำงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

– มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้

– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

– สัญญาการทำงานถึงเดือนตุลาคม 2564

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้–23 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ) กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 02 281 5955 ต่อ 233 หรือ 02 629 9045

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ