ศาลสั่งจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน-ห้ามหักเข้ามหาวิทยาลัย ปมหักเงินอาจารย์ จัดสวัสดิการโดยมิชอบ

ข่าวดีแวดวงอุดมศึกษา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้อาจารย์ซึ่งมีสถานะเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย” ชนะคดีที่ยื่นฟ้องสถาบันต้นสังกัดว่าหักเงินเดือนไปจัดสวัสดิการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตนเองไม่ได้ยินยอม

ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาคดีที่ อาจารย์จอห์นนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน (อาจารย์) ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลังจากถูกมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนไปทุกเดือน ทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มตามอัตราที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งก็คืออัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการในสายผู้สอน 1.7 เท่า

โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ่ายเงินเดือนเต็มตามอัตรามติ ครม. พร้อมคืนเงินทั้งหมดที่หักไป รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีย้อนหลังด้วย

ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. กล่าวว่า คดีนี้ถือเป็นคดีตัวอย่างที่ศาลตัดสินให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายชนะ และพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ขณะนี้ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว ทางกระทรวงอุดมศึกษาฯน่าจะวางบรรทัดฐานได้แล้วว่ามหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มจำนวนตามอัตราที่มติ ครม.กำหนด คือ มากกว่าข้าราชการ 1.7 เท่าในสายผู้สอน และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน

แม้มหาวิทยาลัยจะอ้างว่าได้หักเงินไป “0.2 เท่า” เพื่อไปจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย แต่ศาลชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีอำนาจหรือกฎหมายใดรองรับ อีกทั้งการจัดสวัสดิการก็ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด


ที่ผ่านมามีคณาจารย์ของหลายมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องลักษณะเดียวกันนี้ และชนะคดีมาแล้วในศาลปกครองกลาง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่คดีของ อาจารย์จอห์นพดล ที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นคดีแรกที่ชนะในศาลปกครองสูงสุด และคดีถือเป็นที่สุด มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทันที

สำหรับตำแหน่ง “พนักงานมหาวิทยาลัย” หรือ พม. เปิดขึ้นมาทดแทนตำแหน่ง “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อลดการบรรจุข้าราชการลง ตามนโยบาย “คุมกำเนิดข้าราชการ” ตั้งแต่ปี 2542 และมีมติครม.กำหนดให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมีอัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ 1.7 เท่าในสายผู้สอนหรืออาจารย์ และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน เพราะไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ แต่ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา พนักงานมหาวิทยาลัยถูกหักเงินลักษณะนี้กันทุกคน คิดเป็นตัวเงินเฉลี่ย 4,000-7,000 บาท ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ

ข่าวจาก เนชั่นทีวี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ