บินไทยเผย 9เดือนเจ๊ง “5หมื่นล้านบาท” เหตุยังเปิดไฟลต์ประจำไม่ได้ ดันหนี้ท่วม3.3แสนล้าน

การบินไทยเผยผลประกอบการช่วง 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563 มีผลขาดทุนเฉียด 5หมื่นล้านบาท เหตุยังเปิดไฟลต์ประจำไม่ได้ ดันหนี้ท่วม 3.3 แสนล้าน

วันนี้(11พ.ย.) เวลาประมาณ19.44 น. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลประกอบการบริษัทฯประจำไตรมาส 3/2563 และงวด 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าในไตรมาสที่3/2563 บริษัทขาดทุน21,536 ล้านบาท และงวด 9 เดือนขาดทุน 49,552 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นในไตรมาส3/63 จำนวน 9.87 บาทและงวด 9 เดือนขาดทุน 22.70 บาทต่อหุ้น

โดยในไตรมาส3/63 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,727 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 41,289 ล้านบาท หรือ 91.7% ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานยังอยู่ในระดับสูง ทำให้มีเงินไม่เพียงพอจะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปบริษัทจึงขาดทุนเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานจากช่วงเดียวกันของปีก่อน12,806 ล้านบาทหรือเพิ่ม 450.6%

ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วันที่ 30 ก.ย. 63 มีจำนวนรวม11,139 ล้านบาท ลดลง10,524 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธ.ค. 62 ที่มีจำนวนรวม 21,663 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์ จำนวนรวม 298,952 ล้านบาท ส่วนหนี้สิน จำนวนรวม 338,897 ล้านบาท

ในไตรมาส 3 บริษัทยังคงยกเลิกเที่ยวบินประจำทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศ มีการให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าบางเส้นทางและเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้านเท่านั้น

ขณะที่มาตรการลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร จะส่งผลดีต่อผลประกอบการในไตรมาสที 4

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง 95% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง 97.8% อัตราการบรรทุกผู้โดยสาร(CabinFactor) มีอัตราเฉลี่ยเพียง 34.9% ต่ำกว่าปีก่อนที่เฉลี่ย 80% ส่วนจำนวนผู้โดยสารมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.49 ล้านคนลดลงจากปีก่อน 91.9%

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ