บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Workforce Resilience Manager (Security & Crisis Professional)


ตำแหน่ง

ผู้เชียวชาญ อาจารย์ นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ นักการทูต หน้าที่ บริหารจัดการความปลอดภัย – การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย.

 

รายละเอียดงาน (Job Descriptions)

ตำแหน่งนี้รับผิดชอบ – การบริหารจัดการความปลอดภัย – การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย – การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ – การนำเสนอแผน BCP สำหรับธุรกิจให้กับธุรกิจในประเทศไทยและ ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการดูแลพนักงานให้ปลอดภัย เมื่อให้พนักงานไปทำงานในพื้นที่ต่างๆนอกประเทศและในประเทศ – สนับสนันงานด้านการบริหารยึดหยุ่นของพนักงานในประเทศต่างๆ (Workforce Resilience) – ให้การสนับสนุนทีมขายและการตลาดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้านธุรกิจและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

 

คุณสมบัติ

 

อายุระหว่าง 35-45 ปี

ปริญญาตรีหรือปริญญาโทร มีความรู้และสนใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านความปลอดภัย การบริหารความเสียง

ประสบการณ์ 5-15 ปี ด้านความปลอดภัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ในประเทศหรือต่างประเทศ

หากมีประสบการณ์ด้าน ทหาร ตำรวจ กระทรวงต่างประเทศ สถานทูต องค์กรข้ามชาติ NGO UN หรือการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ความปลอดภัย BCP อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สนใจยื่นใบสมัครที่

[email protected] ติดต่อ คุณ Nuttacha (HR Director)

 

International SOS Services (Thailand) Limited

 

 

 

Website : https://www.internationalsos.com/

 

สถานที่ทำงาน

 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์บี ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุ่มวัน กรุงเทพฯ 10330 – สถานที่ทำงานเดินทางสะดวก ใกล้กับ MRT ลุมพินี และ BTS เพลินจิต

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ