ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงิน จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ ให้ผู้ต้องขังป่วยใน รพ.ราชทัณฑ์

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงิน จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ ให้ผู้ต้องขังป่วยในทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. กรมราชทัณฑ์ ได้เผยแพร่เอกสารข่าว โดยระบุว่า กระทรวงยุติธรรม และ กรมราชทัณฑ์ ได้นำเงินพระราชทานจำนวน 45,806 บาท ไปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ต้องขังป่วยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นเรือนจำในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเงินพระราชทานจำนวนนี้ พสกนิกรที่ได้มา เฝ้า ฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายหลังจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม

ดังนั้น ข้อจำกัดในการได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง จึงนับเป็นขวัญกำลังใจ และสิริมงคลของข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ต้องขัง ที่ต่างพร้อมน้อมรับพระบรมราโชบายใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคล ภายนอกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

และนำไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสืบไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ