คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10พ.ย.63

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
 • อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
 • กำหนดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติ

 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • 2. เพศหญิง/ชาย (ถ้าชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel, Powerpoint และ Internet ได้ดี
 • 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูดในระดับดี (หากมีผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ CULI Test ไม่ต่ำกว่า 55 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 5. มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงานด้านบริการ มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการงานด้านเอกสาร
 • 6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน นิสิต และสถาบันร่วมผลิตต่างๆ
 • 2. ประสานงานการจัดประชุม และงานสัมมนาต่างๆ รวมถึงจัดทาเอกสารประกอบ และบันทึกการประชุม
 • 3. บริหารจัดการงานธุรการ เช่น เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เอกสารรับเข้า-ส่งออก พัสดุ-ครุภัณฑ์
 • 4. งานสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume, Transcript และเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นไฟล์ .pdf (โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว) ได้ทาง [email protected] พร้อมระบุ Subject: Job Application 3_ ชื่อผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทาง e-mail ภายใน 17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ Website: https://cu-medi.md.chula.ac.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ