พระราชินี มีพระราชเสาวนีย์นำผ้าไหมฝีมือราษฎร ตัดเย็บฉลองพระองค์ เพื่อให้เป็นที่แพร่หลาย

พระราชินี มีพระราชเสาวนีย์นำผ้าไหมฝีมือราษฎร ตัดเย็บฉลองพระองค์ เพื่อให้เป็นที่แพร่หลาย

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากกองแพทย์หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง รวมทั้งให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บ้านนาตาด-นาโปร่ง จังหวัดอุดรธานี, บ้านจาร จังหวัดสกลนคร, บ้านสานแว้-นาโคกกุง จังหวัดมุกดาหาร, บ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร จังหวัดสกลนคร, บ้านหาดแพง จังหวัดนครพนม, บ้านคกงิ้ว จังหวัดเลย, และบ้านโชคอำนวย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ ผ้าทอลายพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลายขิด

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ