เตรียมสอบท้องถิ่น! กสถ.ออกหนังสือสำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง จัดสอบบรรจุรอบใหม่ ปีพ.ศ.2563

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6 / ว 4 เรื่อง ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้จากสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ :: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ