เปิด31รายชื่อ ส.ว.-ส.ส.นั่งกมธ.ศึกษาแก้ รธน. ไร้ชื่อฝ่ายค้านร่วม เล็งถกนัดแรก30ก.ย.

เปิด31 รายชื่อ ส.ว.-ส.ส.นั่งกมธ.ศึกษาแก้ รธน.ไร้ชื่อฝ่ายค้านร่วม เล็งถกนัดแรก 30 ก.ย.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม รวม 6 ฉบับ ใช้เวลา 2 วัน มีมติตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช ….ก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับ จำนวน 45 คนนั้น โดยแบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา 15 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 คน พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 พรรคก้าวไกล 3 พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 พรรคประชาชาติ 1 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 นั้น และในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ส่งชื่อตัวแทนพรรคเข้าร่วม ทำให้เหลือ 31 คน


สำหรับรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1. นายกล้านรงค์ จันทึก 2. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3. นายจเด็จ อินสว่าง 4. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 5. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 6. นายดิเรกฤทธ์ เดชครองธรรม 7. นายตวง อันทะไชย 8. นายถวิล เปลี่ยนศรี 9. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 10. นายวรารัตน์ อติแพทย์ 11. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 12. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม 13. นายสมชาย แสวงการ 14. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และ15. นายเสรี สุวรรณภานนท์

ส่วนของส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย 1.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 4.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 5.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 6.นายวิเชียร ชวลิต 7. นายบุญสิงห์ วรินรักษ์ 8. นายสุชาติ อุสาหะ

พรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย ใจสมุทร 2. นายวิรัตน์ พันธุมะผล 3. น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช 4.นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ

พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย 1.นายอิสสระ สมชัย 2.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 3. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และพรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย 1.นายนิกร จำนง

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่ส่งรายชื่อร่วมด้วย ทั้งนี้จะมีการกำหนดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ประชุมนัดแรก วันที่ 30 ก.ย.เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ