โดยนายกรุงศรีวิไล  สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้ ตั้งแต่วันนี้ (22 ก.ย.) เป็นต้นไป  ระหว่างเวลา 8:30 น ถึง 16:30 น  ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ