การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3 เพศชาย 22อัตรา สมัครออนไลน์24ก.ย.-3ต.ค.63

 

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) 22 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)
  • พ้นพันธะทางทหาร แล้ว
  • สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  • ว่ายน้ำได้
  • มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน
  • ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
  • ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ