เปิดระเบียบกสทช. เลขาธิการมีค่ารถให้ เดือนละ41,000บาท

กสทช.ประกาศเหมาจ่าย “ค่ารถ” เลขาธิการกสทช.รับเดือนละ 41,000 บาท รองเลขาธิการฯ 31,800 บาท ผู้ช่วยเลขาธิการฯ-ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 25,400 บาท

วันที่ 11 กันยายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยรถของสำนักงาน กสทช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยเป็นการกำหนดค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับทดแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง กรณีไม่มีรถประจำตำแหน่งนั้นๆ โดยการซื้อหรือเช่า จึงได้กำหนด ให้เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.และผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งในอัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 41,000 บาท

2. ตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 31,800 บาท

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 25,400 บาท

 

 

อ่าน >> ประกาศ กสทช.ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับทดแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ