เปิดร่างแก้ไข รธน.ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล ให้สสร.จากเลือกตั้ง150คน–สรรหา50คน นร.-นศ.ร่วมด้วย

เปิดร่างแก้ไขรธน.ฉบับพรรคร่วมรบ. ให้สสร.จากเลือกตั้ง150 คน – สรรหา50คน นร-นศ.ร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม มีการเผยแพร่ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบาล เนื้อหารายละเอียด ยึดหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งองค์ประกอบของ ส.ส.ร.มีข้อยุติว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน และมาจากการเลือกของ ส.ส. 10 คน และมาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คน และมาจากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จำนวน 10 คน โดยกระบวนการในการดำเนินการเลือกกันเอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ส่วนกระบวนการที่จะให้มีการดำเนินการ เมื่อมีการจัดตั้ง ส.ส.ร.แล้วให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และหลังจากนั้นเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะต้องทำประชามติ ทั้งหมดนี้คือหลักการของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดที่เพิ่มองค์ประกอบของ ส.ส.ร.เข้ามาขอทุกฝ่ายต้องร่วมมือ


 

         

 

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ