ตั้งอำเภอใหม่โคราชส่อเค้าวุ่นอีก ชาวตำบลสุรนารีลงมติไม่เอาด้วย ขออยู่อำเภอเมืองเหมือนเดิม

วันที่ 27 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายสมยศ รัตนปริยานุช นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เป็นประธานเปิดเวทีประชุมประชามติแยกอำเภอของชาวตำบลสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 400 คน ซึ่งประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุรนารีทั้ง 10 หมู่บ้าน และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้หลังจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายอำเภอ ลงพื้นที่เข้าไปทำความเข้าใจประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มี 32 อำเภอ 287 ตำบล 3,742 หมู่บ้าน ประชากร 2,644,918 คน และได้สำรวจข้อมูลอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อขอจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ โดยมีพื้นที่ห่างไกล สมควรจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ จำนวน 5 แห่ง

แต่เนื่องจากอำเภอปากช่อง หากแยกที่เดียว 2 อำเภอ จะทำให้อำเภอปากช่องเดิม เหลือประชาชน เพียง 50,000 คนเศษ กลายเป็นอำเภอขนาดเล็กทันที จึงกำหนดให้แยกเพียงอำเภอวังกระทะไปก่อน ส่วนอำเภอกลางดง เอาไว้ในโอกาสต่อไป โดยขณะนี้จะมีเพียง 4 อำเภอที่เสนอให้มีการแยกใหม่ คือ อำเภอวังกระทะ อำเภอห้วยบง อำเภอหนองน้ำใส และอำเภอสุรนารี

สำหรับในส่วนของการจัดตั้งอำเภอสุรนารี จะแยกตัวออกจากอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีอยู่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกกรวด 15 หมู่บ้าน ประชากร 15,078 คน , ตำบลสุรนารี 10 หมู่บ้าน ประชากร 20,385 คน ,ตำบลไชยมงคล 6 หมู่บ้าน ประชากร 8,492 คน และตำบลธงชัยเหนือ 16 หมู่บ้าน ประชากร 8,413 คน รวมเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชากร 52,368 คน

ซึ่งวันนี้ทางเทศบาลตำบลสุรนารี จึงได้มีการจัดเวทีประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในการแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อจัดตั้งอำเภอขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะนำข้อมูลเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป ซึ่งผลของการลงประชามติการจัดตั้งอำเภอสุรนารี ของตัวแทนประชาชน ที่ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา รวม 324 คน ปรากฏว่า ไม่เห็นด้วย จำนวน 272 คน เห็นด้วย จำนวน 42 คน และงดออกเสียง จำนวน 10 คน

นายสมยศ รัตนปริยานุช นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เปิดเผยว่า การทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และลงประชามติในเบื้องต้นครั้งนี้ ตนเองก็พยายามชี้แจงถึงข้อดี ข้อเสีย ในการจัดตั้งอำเภอขึ้นมาใหม่ ซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อราชการ และการพัฒนาจะมีมากขึ้นในอนาคต แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ลงมติไม่เห็นด้วย เพราะอยากจะอยู่เป็นชาวอำเภอเมืองนครราชสีมาต่อไป ซึ่งมีความภาคภูมิใจมากกว่าอยู่ต่างอำเภอ โดยทางเทศบาลตำบลสุรนารีก็จะส่งข้อคิดเห็นต่างๆ และผลการลงประชามตินี้ไปให้ทางจังหวัดนครราชสีมารับทราบ เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

ด้านนายสุชาติ วาดโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านราชสีมา หมู่ที่ 1 ต.สุรนารี เปิดเผยว่า เหตุผลที่ชาวบ้านลงมติไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวมาตั้งเป็นอำเภอสุรนารีนั้น ก็เพราะเห็นว่าปัจจุบันในพื้นที่มีการตัดถนนหลายสาย เข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองได้สะดวกสบายแล้ว อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะออกไปจากอำเภอเมืองด้วย เพราะเห็นว่าการได้อยู่ในอำเภอเมืองคือความเจริญกว่าต่างอำเภอ

ส่วนการติดต่อราชการ ปัจจุบันก็ทำผ่านออนไลน์และโทรศัพท์มือถือได้เกือบหมดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อถึงสำนักงานอำเภอเหมือนในอดีต ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำประชามติของชาวบ้านเอง โดยตำบลสุรนารี มีประชากรมากที่สุดกว่าทุกตำบลที่ขอแยกตัวออกมาตั้งอำเภอสุรนารี ดังนั้นในส่วนของตำบลโคกกรวด ตำบลไชยมงคล และตำบลธงชัยเหนือ รวมกันก็ทำให้ประชากรไม่เข้าเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอใหม่แน่นอน

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ