ลุ้น ครม.ไฟเขียว1.9พันล้าน ลดภาระค่าเทอม ปวส.ปี’63

ลุ้น ครม.ไฟเขียว 1.9 พันล้าน ลดภาระค่าเทอม ปวส.ปี’63

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้งบประมาณ 1,900 ล้านบาทนั้น อยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อลดภาระผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะปีการศึกษา 2563 ส่วนปีการศึกษา 2564 เก็บค่าเล่าเรียนตามปกติ ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียนฟรีอยู่แล้ว แต่หาทุนการศึกษาเสริม รวมถึง ทำความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการเรียนการสอน โดย สอศ.ช่วยปลดล็อกระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค อาทิ ข้อกำหนดกระทรวงแรงงาน ที่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปทำงานในสถานประกอบการ ให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศึกษากับ สอศ.ขอลดหย่อนภาษีได้ 200% เป็นต้น

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวว่า ปีการศึกษา 2564 สอศ.มีแผนเพิ่มยอดผู้เรียนอาชีวะ โดยปรับจากเดิมที่ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณ เป็นเพิ่มคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาเรียนสายอาชีพมากขึ้น ตามนโยบายอาชีวะยกกำลัง 2 สร้างคุณภาพเพื่อเพิ่มปริมาณ โดยจะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน พัฒนาบุคลากรใน 2 ส่วน คือ ครูที่มีอยู่ แล้วร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาเพิ่มทักษะ และใช้ครูฝึกที่สถานประกอบการมี ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีให้ทันสมัย เมื่อนักศึกษาจบจะมีงานทำ 100% เชื่อว่าจะดึงเด็กเข้ามาเรียนอาชีวะมากขึ้น

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ