“จุรินทร์” เผยที่ประชุม ปชป.เสนอแก้ม.256 ชี้ ส.ว.ยังจำเป็น แต่ต้องจำกัดบทบาท

“จุรินทร์”เผยที่ประชุมส.ส.ปชป.เสนอแก้รธน. ม.256 กับ 6 ประเด็น เตรียมคุยพรรคร่วมรบ.ขอเสียงสนับสนุนญัตติร่างแก้ฉบับประชาธิปัตย์ ชี้ ส.ว.ยังมีความจำเป็นแต่ต้องจำกัดบทบาท

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง ว่า ในการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือถึงเรื่องนี้ และมีความเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งพรรคมีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และประเด็นอื่นใดที่นำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น พรรคยินดีสนับสนุน นอกจากนี้ที่ประชุม ส.ส.พรรคมอบหมายให้ตัวแทนของพรรคที่อยู่ในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ไปเร่งการทำงานเพื่อให้ออกข้อสรุปโดยเร็ว


นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นอื่นๆ ของเราที่นอกจากกรณีมาตรา 256 ประกอบด้วย 1.การให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2.สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.การกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ระบบการเลือกตั้งที่ควรยกเลิกระบบบัตรใบเดียวซึ่งนำไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก เปลี่ยนเป็นใช้ระบบบัตรลงคะแนน 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 5.การแก้ปัญหาการตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีหากมีผู้ร้องเรียนกับการทำงานของ ป.ป.ช. โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 บัญญัติให้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา ซึ่งเรากังวลเรื่องนี้ เพราะการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานรัฐสภาว่าต้องเป็นส.ส.จากฝ่ายรัฐบาล อาจทำให้เกิดปัญหาได้ เราจึงคิดว่าควรใช้กลไกอื่นๆ ที่มีความเป็นกลางมากกว่า อาทิ ที่ประชุมศาลฎีกา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบป.ป.ช. 6.การแก้ไขบทเฉพาะกาล ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ตัวแทนของพรรค นำไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะแก้ไขในรายละเอียดอย่างไรบ้าง

เมื่อถามว่า การที่นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่างร่วมกัน มาเป็นให้แต่ละพรรคเสนอร่างของตัวเอง เป็นเพราะแต่ละพรรคมีความคิดเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่ต้องการจะแก้ไข ใช่หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ตัวแทนไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกัน เราไม่สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเองได้ เพราะเรามีส.ส. 52 เสียง แต่การยื่นญัตติต้องใช้เสียงส.ส. 98-100 เสียง เราจึงต้องอาศัยเสียง ส.ส.ของพรรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ร่วมรัฐบาล

เมื่ออถามว่า กังวลหรือไม่ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ เกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่การก้าวล่วงสถาบัน

ต่อข้อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะนำข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก 3 ข้อ และ 1 ความฝัน มาพิจารณาด้วยหรือไม่ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อย่างน้อยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นตรงกันและชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนอยู่แล้ว และเราสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้ยกเลิกวุฒิสภา แล้วไปใช้รูปแบบสภาเดี่ยว นายจุรินทร์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ายังจำเป็นต้องมีวุฒิสภา (ส.ว.) แต่ต้องจำกัดขอบเขตของบทบาทและภารกิจของ ส.ว.ว่าให้มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้เรายังไม่ได้หารือถึงเรื่องที่มาของส.ว.

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ