ศาล รธน.นัดแถลงพร้อมลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพส.ส.ของ “ปารีณา-ศรีนวล” 23ก.ย.นี้ หลักฐานพอไม่ต้องไต่สวน

สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสาร ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตาม รัฐธรมนูญ มาตรา101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า
ตามคำร้องและคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนางสาวศรีนวล บุญลือ มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้

1.สมาชิกภาพของสมาชิกภาผู้แทนราษฎของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด

2. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด

ซึ่งจะนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันดียวกัน เวลา 15.00 น.

ข่าวจาก INN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ