ครม.ตั้ง “จักษ์” อดีต กปปส.นั่งที่ปรึกษา รมว.อุดมศึกษาฯ

ที่ประชุม ครม.แต่งตั้ง ‘ข้าราชการการเมือง’ คนใหม่ 7 ราย ‘จักษ์ พันธ์ชูเพชร’ นั่งที่ปรึกษา รมว.อุดมศึกษาฯ ‘กวิน’ อดีตเลขาธิการ กกพ. นั่งเลขานุการ รมว.พลังงาน พร้อมต่ออายุ 10 กรรมการผู้ช่วย รมต.

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (18 ส.ค. 2563) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ซึ่งให้มีผลตั้งแต่ 18 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 2 ราย

1. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

2. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  • กระทรวงแรงงาน 3 ราย

1.ธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

2.สุเทพ ชิตยวงษ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

3.ภาคิน สมมิตรธนกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


  • กระทรวงการคลัง 1 ราย  

1.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระกรวงการคลัง 

  • กระทรวงพลังงาน 1 ราย

1.กวิน ทังสุพานิช อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ต่อเวลา ‘กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี’ 10 รายอีก 1 วาระ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 21 ส.ค. 2563 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 8 ราย ดังนี้ ชาญกฤช เดชวิทักษ์, ทวี สุระบาล, ทศพล เพ็งส้ม, ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา, สุภรณ์ อัตถาวงศ์, พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ, อภิวัฒน์ ขันทอง และ ชื่นชอบ คงอุดม รวมถึงอีก 2 รายที่จะครบวาระ 1 ปี ในวันที่ 29 ส.ค. 2563 ได้แก่ สุทธิชัย จรูญเนตร และนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

ขณะเดียวกัน มีมติเห็นชอบตามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง อนุชา บูรพชัยศรี ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

ข่าวจาก voicetv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ