ยูนิเซฟออกแถลงการณ์ ขอให้เคารพสิทธิการแสดงออกของเด็กและเยาวชน-ป้องกันไม่ให้ถูกคุกคาม

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนระหว่างการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเรียกร้องให้เคารพการแสดงออก และปกป้องเด็กและเยาวชนจากความรุนแรง

องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย (Unicef Thailand) องค์กรส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กภายใต้องค์กรสหประชาชาติออกแถลงการณ์ย้ำเตือนถึงพันธะของประเทศไทยต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) ที่ได้ให้สัตยาบันไว้ในปี พ.ศ. 2532 โดยชี้ว่าหนึ่งในสิทธิเด็กคือ ‘สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติโดยได้รับการรับฟัง’

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยยูนิเซฟเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน และร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากความรุนแรงและการถูกคุกคามทุกรูปแบบ

“ยูนิเซฟขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนทุกคนในทุกที่ทุกเวลา และให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสันติต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคาม
ยูนิเซฟขอย้ำว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีการรับรู้รับฟัง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายอย่างมีสาระ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถสร้างทักษะด้านการสื่อสารและการต่อรอง อันจะนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างสันติกับข้อท้าทายที่เด็ก ๆ กำลังเผชิญอยู่”

เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การคุกคาม หรือการข่มขู่ทุกรูปแบบ

 

ข่าวจาก workpointtoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ