นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอเลื่อนการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษ เช่น การเข้ามากรอกเอกสารและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ ในวันที่ 9-11 ส.ค. 2563 ออกไปก่อน และจะพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือน ส.ค. นี้ โดยจะประกาศขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้พี่น้องคนไทยทราบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว"

ในประกาศดังกล่าวยังระบุอีกว่า ระหว่างที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดทำการชั่วคราว หากพี่น้องคนไทยในบาห์เรนต้องการความช่วยเหลือ คำปรึกษาหรือข้อมูลใด ๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ติดต่อผ่านช่อบงทางดังนี้ เบอร์โทรศัพท์ 3362 2445 หรือ 3435 1660 อีเมล์ [email protected]  เฟซบุ๊กเพจ Royal Thai Embassy, Manama