กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์10-31ส.ค.63

 

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

3. นายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

4. นายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

5. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

6. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

7. นายช่างสำรวจ (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ได้รับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

8. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ 10-31 สิงหาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: