สำนักงาน ปปง. รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556

สำนักงาน ปปง. รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ทางออนไลน์ตลอด 24 ชม.

สำนักงาน ปปง. สมัครงาน

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุ และเงินเดินที่จะได้รับ
ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความาสารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.แล้ว

>> เว็บไซต์สำหรับสมัครงาน <<

    >> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ