กรมเจ้าท่า รับสมัครงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

กรมเจ้าท่า รับสมัครงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สมัคร กรมเจ้าท่า

 

รายละเอียดในตำแหน่งต่างๆดังนี้

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง :     ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร <<

>> เว็บไซต์สำหรับสมัครงานกรมเจ้าท่า <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ