โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. เภสัชกร 7 อัตรา เงินเดือน 16,920-19,680 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ และสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี

5. เจ้าพนักงานธุรการ 3  อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

6. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

7. พนักงานบริการ(บริการด่านหน้า) 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9. พนักงานบริการ 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

10. พนักงานประกอบอาหาร 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

11. พนักงานเปล 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
ป.ตรี ปริญญาตรี ปวส. ม.3 ม.6

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์-นักทัศนมาตร 17-21ส.ค.63
ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล สสส.รับสมัครนักวิชาการระบบข้อมูล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
กรมประมง รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-26ส.ค.63
สำนักพุทธรับสมัครสอบบรรจุ ขรก.22อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 24ส.ค.-14ก.ย.63
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี 17-21ส.ค.63