ThaiPBS รับสมัครจนท.บริหารความเสี่ยง วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ บัดนี้-10ส.ค.63


 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/ รัฐกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล ประกันคุณภาพ หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ส.ส.ท. พิจารณาตั้งแต่ 1 – 6 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2563

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • หรือสมัครทางอีเมล์ นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ [email protected]  โดยระบุ Subject ว่า“สมัครงานตำแหน่ง………….. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ