การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.3 3-13ส.ค.63


 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานฯ เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) ค่าจ้าง 330 บาท ต่อวัน คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น สมัครด้วยตนเอง ณ งานมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านเดินรถ อาคารควบคุมการเดินรถและโทรคมนาคม ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ