OTCC รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน25,000 สมัครออนไลน์10-19ส.ค.63


 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 (พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น)

  • นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับต้น 25,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน
  • นักจัดการงาน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับต้น 25,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา
  • นักองค์กรสัมพันธ์ 3 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับต้น 25,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ จิตวิทยา
  • นิติกร 4 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับต้น 25,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ 2 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับต้น 25,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://otcc.thaijobjob.com/10 – 19 สิงหาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ