กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี10ส.ค.-2ก.ย.63

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.**

  • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอต์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ