สมาพันธ์ จนท.ธุรการโรงเรียนฯ ยื่นกมธ.แรงงาน เปลี่ยนสถานะจ้างเหมาบริการ ชี้ไม่มั่นคง

สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ยื่นกมธ.แรงงาน เปลี่ยนสถานะจ้างเหมาบริการ ชี้ไม่มีความมั่นคง ขณะที่ตัวแทนวิชาชีพรับจ้างทำงานอิสระ เรียกร้องขอความคุ้มครองตามกฎหมาย

วันที่ 15 ก.ค. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก น.ส. อรสุรางค์ จักรทุม ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยเครือข่ายนักการภารโรง

น.ส. อรสุรางค์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องความเป็นธรรม 3 ข้อคือ 1. ต้องการให้ลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานในสถานศึกษาทุกตำแหน่งได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะจ้าง จากเดิมงบดำเนินการเป็นงบบุคลากร พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 2. การต่อสัญญาจ้างควรเป็นแนวปฏิบัติพร้อมกันทั้งประเทศและควรเป็นสัญญาจ้างรายปี และ 3. กรอบการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาประเภท 38 ค. (2) ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานรายเดิมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง ต้องสามารถสมัครรับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวตามปฏิทินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 การจ้างงานในลักษณะจ้างเหมาบริการที่จ้างจากดำเนินงานลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานในสถานศึกษามีความรู้สึกไม่มั่นคงในอนาคต จึงทำให้สูญเสียกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนคณะทำงานงานวิชาชีพรับจ้างทำงานอิสระ ฟรีแลนด์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกมธ.ด้วย โดยเรียกร้องให้แรงงานอิสระได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วย

ด้านนายสุเทพ กล่าวว่า ปัญหาแรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ กมธ. ให้ความสำคัญ โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกมธ. และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง อย่างไรก็ตามหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกมธ.ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ต่ำกว่า 30 เรื่อง ว่าประชาชนเกิดความลำบาก เพราะรัฐบาลไม่เอาใจใส่ โดยเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ตอนนี้ขาลอย ไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ