“วุฒิศักดิ์คลินิก” ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลาย เป็นหนี้กว่า10ล้าน

วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลาย เป็นหนี้กว่า 10 ล้านบาท โดยศาลนัดไต่สวน วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า วุฒิศักดิ์ คลินิค ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อยื่นฟื้นฟูกิจการ โดยศาลนัดไต่สวน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พร้อมแนบเอกสารคำร้องดังกล่าว


โดยเนื้อหาในเอกสารมีใจความระบุว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลว่า  บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ลูกหนี้ ว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/3, มาตรา 90/4 ขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ

โดยศาล ได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. จึงแจ้งให้เจ้าหนี้ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ผู้ใดจะคัดค้านคำร้องเรื่องนี้ประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 3 วัน

 

ในขณะที่เพจ BTimes ก็เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า คลินิกดังกล่าวรายได้น้อยลงมากว่า 7 ปีแล้ว

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ