ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปกศ.ผู้ช่วยทันตแพทย์

 

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-17ก.ค.63 วุฒิ ปวช.-ปกศ.ผู้ช่วยทันตแพทย์

  • เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา และเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
  • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา และ เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฎิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2953-3999 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ