“บิ๊กแดง” ลั่นทบ.ปรับลดงบฯ64 ไปแล้ว พร้อมแจง กมธ.ฯทุกประเด็นขออย่ามีฝ่ายแค้น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่หมวดบิน C หน่วยบินเดโชชัย 3 ภายในพื้นที่กองบิน 6 (บน.6 ดอนเมือง) พล.อ.อภิรัตช์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์กรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ที่ส.ส.ฝ่ายค้านต้องการให้กระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะงบประมาณการจัดซื้ออาวุธว่า กองทัพบก(ทบ.) ได้ปรับลดไปแล้ว โดยบางอย่างเป็นงบประมาณผูกพัน แต่บางครั้งคนไม่เข้าใจทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนอยู่ฝ่ายตรงข้าม และตนก็ไม่เข้าไปยุ่งกับฝ่ายการเมือง แต่ทบ.ก็มีหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อประเด็นปัญหาข้อที่ยังขัดข้อง ส่วนคนทที่อยู่ฝ่ายค้านก็ต้องค้านทุกเรื่อง


“ฝ่ายค้านค้านทุกเรื่อง เรื่องที่รัฐบาลทำถูกก็ค้านก็เป็นธรรมดา ดูได้จากการลงคะแนนในรัฐสภา ก็เป็นหน้าที่้ของนักการเมืองที่ต้องมาคานอำนาจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ถูกต้องตามที่เรามีฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน แต่อย่ามีฝ่ายแค้น”ผบ.ทบ.ระบุ

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ