กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์บัดนี้-8มิ.ย.63

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา ดังนี้

1. ปฏิบัติงานด้านดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ Database เช่น Oracle, DB2, MySQL
 • หากมีประสบการณ์ด้านดูแลหรือติดตั้งระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 • สามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Database และมีความเข้าใจในคำสั่ง SQL เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle ภาษา PL/SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เงินเดือนตามประสบการณ์


 • วันทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 • วันหยุด: เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • การรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • เงินบำเหน็จ
 • ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร) :

 • 1. สมัครด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารไอเอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
 • 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 ของวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 • 3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศรับสมัคร) : https://www.studentloan.or.th/th/news/1588929862

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ : https://www.studentloan.or.th/sites/default/files/files/application-form.pdf

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ