“จุรินทร์” ส่งเรื่องเยียวยา “ซาเล้ง”เข้า ครม.แล้ว นายกฯรับช่วง สั่งช่วยทุกกลุ่ม

วันที่ 5 พฤษภาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ได้สอบถามในที่ประชุม ครม. ว่าผู้ประกอบอาชีพ”ซาเล้ง”เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบจากกระทรวงคลังว่า คณะติดตามการจ่ายเงินเยียวยาที่ปลัดคลังเป็นประธานจะพิจารณาร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มชายขอบ กลุ่มไร้บ้าน เป็นต้น อีกครั้ง ว่าจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ดูให้ครบกลุ่มต่อไป


นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้มอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกระทรวงคลังโดยตรงอีกทาง รวมทั้งคุณลุงบุญยิ่งตัวแทนซาเล้งด้วยแล้ว ทราบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งที่ซาเล้งได้รับนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบของระบบ AI ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้แจ้งให้คุณลุงบุญยิ่งและสมาคมซาเล้งทราบเพื่อแจ้งสมาชิกที่ยังไม่ได้ขอรับสิทธิ์ ขอรับสิทธิ์ไม่เป็น หรือถูกปฏิเสธสิทธิ์ได้เร่งขอรับสิทธิ์หรือทบทวนสิทธิ์ ซึ่งจากการติดตามปรากฏว่ากลุ่มซาเล้งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาและมีบางส่วนถูกปฏิเสธสิทธิ์ผ่านระบบเนื่องจากระบบแจ้งว่าเป็นเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมกับสมาคมซาเล้งแนะนำช่วยเหลือให้ได้รับเงินเยียวยาโดยประสานกับกระทรวงคลังต่อไป

ข่าวจาก สำนักข่าวอิศรา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ