ม.ทักษิณ(พัทลุง) รับสมัครลูกจ้าง325อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-10พ.ค.63

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครชุมชนสู้ภัยโควิด  #ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตำบลละ 5 คน จำนวน 325 คน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • (1) เป็นประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง
  • (2) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • (3) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
  • (4) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัวตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  • (5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล“เราไม่ทิ้งกัน”หรือ โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
  • (6) สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่ตามโครงการได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • (7) มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับชุมชนได้
  • (8) หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th และ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร/หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน/เอกสารประกาศฉบับเต็ม))

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ