กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 รู้ภาษาลีซอ-ว้า-เวียดนาม-ลาว-เมียนมา-มาเลเซีย-ยาวี-กัมพูชา บัดนี้-22พ.ค.63

 

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (เพศชาย) 11 อัตรา  (อัตราสิบเอก)

  • 1. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษาลีซอ) 1 อัตรา
  • 2. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษาว้า) 1 อัตรา
  • 3. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษเวียดนาม) 1 อัตรา
  • 4. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษาลาว) 2 อัตรา
  • 5. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษาเมียนมา) 1 อัตรา
  • 6. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษามาเลเซีย) 1 อัตรา
  • 7. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษายาวี) 2 อัตรา
  • 8. เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. วุฒิม.3-ปวส.(มีความรู้ภาษากัมพูชา) 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-22พ.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ