ข่าวดี! ผู้ประกันตน ม.33 ได้เงินเพิ่มสูงสุด600บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยียวยาต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการเหล่านั้น คือประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยประกันสังคม กำหนดให้ลดการส่งอัตราเงินสมทบสำหรับลูกจ้าง เหลือเพียง 1% จากเดิม 5 % ซึ่งถ้าฐานเงินเดือนสูงสุดตามเกณฑ์ 15,000 บาท ก็จะต้องหักเงินสมทบสูงสุด 750 บาท ก็จะเหลือหัก 1%  หรือ 150 บาท ส่วนนายจ้าง เหลืออัตรา 4%  จากเดิม 5% เริ่มตั้งแต่ค่าจ้างของเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 นั้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัทได้เริ่มลดการส่งอัตราเงินสมทบสำหรับลูกล้าง เหลือ 1% หรือ 150 บาทของฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท แล้ว จากเดิม 5% หรือ 750 บาท โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 หรือเท่ากับลูกจ้างจะได้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น 600 บาท

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่บริษัทส่งเงินประกันสังคมเกินในเดือนมีนาคม อันเนื่องจากปรับตัวไม่ทันนั้น นายจ้างสามารถขอรับเงินคืนได้ภายใน 1 ปีนับแต่นำส่งเงินเกิน

อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทที่เผชิญกับสถานการณ์โควิดจนไม่สามารถจ้างงานลูกจ้างได้นั้น ประกันสังคมก็ได้ขยายเวลาการส่งเงินสมทบ โดยขยายออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม (15 กรกฎาคม)   โดยเริ่มมาตั้งแต่ค่าจ้างของเดือนมีนาคม 2563 บริษัทต้องจ่ายในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้น

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ