ทนายเกิดผลเตือน!! เทศบาลยึดโจ๊กไปแจกเอง ระวังติดคุก ผิดม.157

วันที่ 21 เม.ย. นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก พร้อมแชร์โพสต์ของงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครปฐม ที่นำโจ๊กบริจาคที่ยึดได้มาแจกต่อ

พร้อมระบุว่า การนำของกลางไปแจกจ่ายได้ด้วยตนเอง เพราะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 ให้อำนาจศาลเท่านั้นที่จะใข้ดุลพินิจในการสั่งริบ ของกลาง

และ มาตรา 35 ให้ศาลสั่งทำลาย หรือ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ก็ได้

ไม่มีบทกฎหมายใด ให้เจ้าพนักงาน นำของกลางไปจำหน่ายจ่ายแจก

แบบนี้ ตำรวจที่ยึดหน้ากากอนามัยได้ หรือของกลางอื่นๆในคดี ก็มีอำนาจนำไปแจกจ่ายได้ซิครับ

ทำแบบนี้ ระวังติดคุก ตามอาญา 157 นะครับ

(มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว #ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ

(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

มาตรา 35 ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ