ด่วน! คมนาคม ตั้งกรรมการสอบทุจริตการบินไทย อดีต น.1 นั่งหัวหน้าชุด ลั่น150วันรู้ผล

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ซึ่งกำกับดูแลบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 179/2563 เรื่อง “แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน” มีเนื้อหาหลักว่า

นับตั้งแต่ตนเข้ากำกับดูแลการบินไทย ได้ตรวจสอบพบภาวะขาดทุนของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง คือ ปี 2560 ขาดทุน 2,107 ล้านบาท, ปี 2561 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท และ ปี 2562 ขาดทุน 12,042 ล้านบาท จึงมีความกังวลในฐานะผู้กำกับดูแลและได้มีการหารือ มอบนโยบายและพบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 20 ครั้ง

รวมถึงการขอทราบและให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบินระยะที่ 2 จำนวน 38 ลำ แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทน (Agent) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในบริษัท รวมถึงการขอรับฟังมาตรการ แนวทาง และแผนรองรับการบริหารจัดการบริษัทในช่วงวิฤติโควิด-19 แผนฟื้นฟูบริษัทจากประธานบอร์ดบริษัทและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ประกอบการการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของพนักงานบริษัท อดีตพนักงานบริษัท และนักวิชาการผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริษัทจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการนำเสนอ จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ไม่เคยพบเห็นหรือปรากฎมาก่อน

ตนจึงได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน บุคคลทำหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน รายงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย โดยให้ช่วยติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบกระบวนการกำหนดราคาตั๋วโดยสาร การจำหน่ายตั๋วโดยสาร การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร และการเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาระยะหนึ่งแล้ว


นายถาวรกล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากการบินไทยเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและการทำงานที่ซับซ้อน มีวงเงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาท มีรายได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท และมีบุคลากรเกินกว่า 20,000 คน ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบติดตามการบริหารงานกิจการของบริษัท ปัญหาการทุจริตในองค์กรยากแท้ที่คนจำนวนเพียงไม่กี่คนจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้ผลสรุปอย่างรอบด้าน ครอบคลุม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการบินไทยได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการบินไทยของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ข้อมูลที่แน่ชัด ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่ทำให้บริษัทประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีว่า สาเหตุที่สำคัญมาจากปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อมูลหลักฐานใด หน่วยธุรกิจใด หรือมีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง

โดยมีหัวข้อหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ การบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตในบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท และการแก้ไขปัญหาภาวะการทุจริตการบินไทย ซึ่ทำให้ประสบภาวะขาดทุน โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานจำนวน 33 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าว มาจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สันติบาล กองปราบปราม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ