สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2556

สมัครงานการเกษตรกรุงเทพ สมัครงาน

 

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน 12,240 บาท หรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ รวบรวมข้อมูลและสถิติ
  • งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
  • ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์

สมัครงานราชการสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2556 ในวันและเวลาราชการ

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ