เปิดรายชื่อ กมธ.ท่องเที่ยว พบ “นายพล”นั่งหลายอัตรา หลังแต่งตั้ง “บิ๊กติ๊ก” น้องชายบิ๊กตู่ร่วมด้วย

16 เม.ย.2563 จากวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งลงนามโดย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา โดยระบุว่า ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) 11 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น

จากการตรวจสอบ กมธ.ท่องเที่ยว ของ ส.ว.ปัจจุบัน นอกจาก พล.อ.ปรีชา แล้ว ยังมีทหารอยู่ใน กมธ.ชุดนี้ถึง 13 คน ประกอบด้วย  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พล.อ.โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต เลขานุการคณะกรรมาธิการ พล.อ.บุญธรรม โอริส รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ กรรมาธิการ ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์ กรรมาธิการ และพล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ กรรมาธิการ

นอกจากนี้ มี พ.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมาธิการ ส่วนคนอื่นๆ ประกอบด้วย  ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  อนุศักดิ์ คงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ชลิต แก้วจินดา ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ ปัญญา งานเลิศ กรรมาธิการ ไพโรจน์ พ่วงทอง กรรมาธิการ เกศชนก เสียงเปรม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ และ  สุดารัตน์ หมวดอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ

ข้อมูลจาก ประชาไท, senate.go.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ