ผู้ตรวจฯ แนะรัฐบาล อย่ารีบร้อนเยียวยา ควรใช้กำนัน-ผญบ.หาคนเดือดร้อนตัวจริงค่อยแจก





เมื่อวันที่ 16 เมษายน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีเครือข่ายณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมยื่นขอให้ตรวจสอบการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล ว่า ตามคำร้องเป็นการร้องว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ผู้ลงทะเบียนถูกระบบตรวจสอบคุณสมบัติที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา เช่น เป็นเกษตรกร นักศึกษา

ขณะที่กระทรวงการคลังอ้างว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาได้มีการนำส่งข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องมาจากแหล่งใด เคยถูกนำไปใช้ในเชิงทุจริตหรือไม่

ในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้หารือกันในกรณีที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบและเห็นว่า การที่รัฐมีคำสั่งให้ประชาชนงดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ที่รัฐบาลต้องมีการเยียวยา แต่การดำเนินโครงการไม่ควรรีบร้อน เพราะก็จะเกิดปัญหาเช่นปัจจุบัน ควรที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญ หัวหน้าส่วนราชการในแต่ละจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาหารือเพื่อให้ได้ข้อมูลว่า ใครที่เป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงและอยู่ในเป้าหมายที่รัฐบาลพึงเยียวยา  แต่ก็ทราบว่าทางกระทรวงการคลังกำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มีการร้องเรียน ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารออมสิน มาประชุม คาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 24 เมษายน เพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยเห็นว่า ในสถานการณ์ขณะนี้ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดในขั้นตอนใดแล้วมีการแก้ไขน่าจะดีกว่าการหาว่าหน่วยงานไหนผิด  และในระหว่างนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาของกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นด้วย

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ