นายกฯ สั่งตั้ง”ปลัดคลัง” เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้รับผลกระทบโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ ออกประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ คือฉบับที่ 14/2563 เรื่องแต่งตั้วหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 15-2563 เรื่อง  “การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา2019(โควิด-19)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)

โดยในประกาศดังกล่าวได้แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา และเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ดังรายละเอียดข้างล่าง

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ