พม.เผย บ้านพักฟรี-อาหาร3มื้อ มีผู้ใช้บริการแล้ว103ราย ส่วนใหญ่ตกรถ ถูกพักงาน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ ในฐานะโฆษกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ พม.โดย พส.ได้มีมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือดูแลคนตกงานและไร้บ้าน ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำมาดูแลในที่พักพิงชั่วคราวของ พส. เพื่อรับบริการที่พักสะอาด อาหาร 3 มื้อ และบริการทางการแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น พบยอด ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 มีผู้มาใช้บริการสะสม 103 ราย แบ่งออกเป็น ชาย 75 ราย หญิง 28 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคนตกรถ หรือถูกพักงาน โดยไม่มีที่อยู่อาศัย ในขณะที่มีผู้ใช้บริการที่ยังคงพักพิงในจุดคัดกรอง ดินแดง จำนวน 29 ราย แบ่งออกเป็นชาย 21 ราย และหญิง 8 ราย

 


นางอุมาภรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ณ ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจ ดินแดง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯกรุงเทพกลาง (ดินแดง) และหากคนที่ไม่สมัครใจเข้ารับบริการ ทางกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย จะแนะนำการป้องกันตนเอง มอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมอบอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เช่น สบู่ เจลล้างมือ และยาสระผม เป็นต้น และหากพบมีอาการป่วยไข้ จะแจ้งเครือข่ายในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ หรือประสานส่งต่อโรงพยาบาลทันที

นอกจากนี้ ยังเยียวยาด้วยการฟื้นฟู ด้วยการฝึกอาชีพระยะสั้น พร้อมกับให้ทุนประกอบอาชีพ ในรูปแบบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตาม พส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสม สำหรับการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างทันท่วงที

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ