ด่วน! กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน300อัตราทั่วประเทศ ยื่นเอกสารตั้งแต่15-17เม.ย.

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.จะเปิดให้ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่สนใจสมัครเข้าทำงานในโครงการจ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตราทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 เม.ย. นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

“เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่ 1.สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15-17 เม.ย.63 นี้เท่านั้น” นายสุชาติ กล่าว

อธิบดี กกจ.กล่าวว่า เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการจ้างงานทันที โดยจะกระจายในจังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และเนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก กกจ.ขอย้ำว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค โดยออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.63

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ