องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลเปิดเผยการใช้เงิน1.97ล้านล้านเยียวยาโควิด ลั่น “อย่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การใช้งบ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อแก้วิกฤติโควิด – 19 อย่าให้เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ โดยในแถลงการณ์ระบุว่า


“ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใช้งบประมาณ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจและชีวิต ความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างแสนสาหัสของคนไทยในทุกระดับที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 อย่างเร่งด่วนนั้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอสนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลในการทุ่มเททรัพยากรเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเป็นระบบ

 

อย่างไรก็ตาม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า งบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ ไม่ว่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือการกู้ยืม ก็เป็นเงินที่มาจากภาษีหรือเป็นภาระหนี้ที่ต้องจ่ายคืนด้วยภาษีของประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่า เงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเต็มที่ และถึงเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ไม่รั่วไหลตกหล่นสูญหายไปกับการคดโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส มีการกำกับดูแลและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม และถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหากมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทุกกรณีจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดรุนแรง เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยผู้เดือดร้อนทุกคน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พร้อมจะร่วมมือกับสังคมทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันติดตาม เสนอแนะ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ให้กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติที่จะตอกย้ำความล่มสลาย แต่ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสในการกอบกู้สร้างตนอีกครั้งหนึ่งอย่างแท้จริง”

ในตอนท้ายของแถลงการณ์ยังได้ติดแฮชแท็ก # ระบุข้อความว่า โกงในช่วง COVID – 19 คือโกงชีวิตคนทั้งชาติ: จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม

 


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ